Spółka w Szwajcarii

Ogólne informacje

11%

Stawka podatkowa

5 dni

Czas założenia spółki

20000 CHF

Kapitał minimalny

Szwajcaria to konkurencyjna gospodarka rynkowa i praworządne, zamożne, nowoczesne państwo z niską stopą bezrobocia, wysoce wykwalifikowaną siłą roboczą i jednym z wyższych PKB na mieszkańca na świecie. Długo uważana za prawdziwy raj podatkowy, dobrze znana ze swojego systemu bankowego i tajemnicy bankowej. 

 

System szwajcarski to nie tylko jeden z najstarszych i najstabilniejszych systemów bankowych ale także doskonała lokalizacji dla biznesu – z łatwym i przejrzystym systemem podatkowym. Na podstawie założonej spółki można ubiegać się o rezydencję w Szwajcarii – po upływie 30 dni uzyskując status rezydenta podatkowego. W przypadku uzyskania rezydencji podatkowej istnieje możliwość zachowania anonimowości w Szwajcarii prowadząc działalność w formie spółki akcyjnej.

 

Rodzaje spółek

 

Większość klientów wybiera między odpowiednikiem polskiej spółki z o.o. (GmbH o kapitale zakładowym 20 000 CHF) lub odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej (AG o kapitale zakładowym 100 000 CHF):

 

 

W praktyce dominują spółki akcyjne (AG) a to ze względu na możliwość zachowania pełnej anonimowości przez fakt emisji akcji na okaziciela. Pozyskanie rezydencji podatkowej Szwajcarii oraz utrata polskiej rezydencji podatkowej wiążę się z uzyskaniem pełnej anonimowości w zakresie sytuacji finansowej beneficjenta w stosunku do władz państw trzecich (w tym Polski).

 

Spółki szwajcarskie wybierane są głównie przez zamożnych inwestorów, którzy często łączą rejestrację spółki z transferem majątku do tamtejszych banków.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Rejestrację spółki rozpoczynamy od wpłacenia kapitału na tymczasowe konto konto bankowe spółki.
  • Następnie należy sporządzić akt założycielski wraz z statutem spółki, które muszą zostać potwierdzone notarialnie – czynność tą realizujemy w trakcie wizyty w Szwajcarii jednocześnie łącząc procedurę otwarcia spółki z meldunkiem w wybranym kantonie.
  • Dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację należy złożyć w Rejestrze Handlowym.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki (może być to osoba fizyczna lub prawna). Oczywiście dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Minimum jeden członek zarządu. Członkowie zarządu mogą reprezentować firmę na zewnątrz. Przynajmniej jeden reprezentant musi mieszkać w Szwajcarii – istnieje możliwość zatrudnienia dyrektora nominowanego.

Nadzór:

Nadzór nad firmą sprawują audytorzy. Są oni powoływani kiedy spółka przez dwa następujące po sobie lata spełnia 2 z 3 warunków: wartość wszystkich aktywów przekracza 20 milionów CHF; osiąga zyski na poziomie 40 milionów CHF; średnio w ciągu roku zatrudnia minimum 250 pracowników.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy – siedzibę w którymś z kantonów Szwajcarii. Wybór kantonu ma daleko idące skutki – decyduje o języku urzędowym spółki, jej opodatkowaniu oraz prawie publicznym rządzącym jej funkcjonowaniem. Rekomendujemy otwarcie spółki z kantonach Glarus lub Appenzell ze względu na niską stawkę podatku dochodowego od osób prawnych.

Termin:

Czas założenia spółki to około 5 dni roboczych

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 20000 CHF i musi on być wpłacony w całości w momencie rejestracji spółki.

Podatki i finanse

W Szwajcarii podatek od osób prawnych jest pobierany na dwóch poziomach: rządowym (8,5%) i kantonów. Dochody szwajcarskich spółek (lub spółek zależnych) podlegają tej samej rządowej stawce podatku, natomiast na poziomie kantonów stawki się różnią. Rejestrujemy spółki w kilku kantonach. Najchętniej wybierane to Zurych z efektywną stawką podatku (w tym podatku federalnego) to Zug, Glarus i Appenzell. W praktyce spółki naszych klientów opodatkowane są 13% podatkiem od dochodów od osób prawnych. W Szwajcarii nie obowiązują przepisy CFC, a rezydenci podatkowi Szwajcarii cieszą się zwolnieniem z podatku zysków kapitałowych (wykorzystywane przez posiadaczy kryptowalut) oraz preferencyjnym opodatkowaniem dywidendy (podatek od dywidendy kalkulowany od 60% kwoty wypłaconej dywidendy).

 

W Szwajcarii oficjalne wsparcie dla inwestycji na poziomie rządowym jest niewielkie. Jednakże rząd oferuje dofinansowane w 25% pożyczki na wydatki infrastrukturalne (turystyka, komunikacja i szkolenia). Władze kantonów proponują wiele ulg podatkowych, zwłaszcza w regionach rolniczych.

Księgowość

Spółka szwajcarska musi prowadzić rachunkowość oraz sporządzać coroczne sprawozdania finansowe. W Szwajcarii wydatki prywatne często mogą być zaliczane do kosztów uzyskana przychodów spółki szwajcarskiej – nawet wydatki na pojazd prywatny są w pełni odliczane od dochodu.

 

Stawka podatku:• Podatek dochodowy: 12% – 24% (podatek federalny + kantonu), Minimalny podatek od spółek GmbH i AG w wysokości 1092 € w pierwszym roku, 1750 € od spółek GmbH w drugim roku i 3500 € od spółek AG.
• Podatek od zysków kapitałowych: 25%
• Należności licencyjne 20%
• Przychód spółek zagranicznych: 25%
• Podatek lokalny (pracownicy): 3% wynagrodzenia brutto
• VAT: 7,7% Brak podatku majątkowego lub od osób prawnych.
Kapitał minimalnyMinimum 20000 CHF – GmbH, 100 000 CHF – AG
UdziałowcyMinimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcyTak. Przy spółce AG i akcjach na okaziciela oraz zmianie rezydencji podatkowej – pełna anonimowość
ZarządWymagany miejscowy dyrektor
Holding zagranicznyTak
Rezydencja podatkowa os. fiz. zatrudnienie we własnej spółce (pensja min. 4000 CHF / mies.), ewentualnie na zasadzie – self sufficient, tj. posiadania środków na utrzymanie
Termin5 dni od otrzymania wszystkich dokumentów
SiedzibaAdres firmy, wirtualne biuro w wybranym kantonie
KsięgowośćProwadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe roczne sprawozdania finansowe.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Szwajcarskie prawo pracy jest bardzo liberalne. Firmy mogą zatrudniać i zwalniać pracowników wedle własnego uznania.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy wacha się od 45 do 50 godzin tygodniowo w zależności od zajmowanego stanowiska i sektora gospodarki w jakim działa firma. Układy zbiorowe lub indywidualne umowy o pracę mogą zmniejszyć liczbę godzin nawet do 43 tygodniowo. Pracodawca musi przyznać pracownikowi 4- tygodni płatnego urlopu.

Płace:

Warto pamiętać, że w Szwajcarii minimalne wynagrodzenie za pracę przekracza 3000 CHF / mies. Tam gdzie nie działają związki zawodowe wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i są zależne od panujących warunków ekonomicznych. W pozostałych przypadkach stawki są ustalane przez układy zbiorowe.

Ubezpieczenia społeczne:

Federalne ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla całego personelu. Składka wynosi 10.3% rocznego wynagrodzenia brutto i jest równo podzielona między pracownika i pracodawcę.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych. Wkład wynosi 2,2% dla wynagrodzenia do 126000 CHF a 1% powyżej tej kwoty i jest on równo podzielony między pracownika i pracodawcę.

W każdym kantonie obowiązkowe są zasiłki rodzinne. Wysokość składek na nie zależy od kantonu.

Ubezpieczenie zdrowotne również jest obowiązkowe ale organizowane jest prywatnie na indywidualnych zasadach.

Rozwiązanie stosunku zatrudnienia:

Nie ma żadnych restrykcji w przypadku zwolnienia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc dla pracowników, którzy przepracowali mniej niż rok, 2 miesiące dla zatrudnionych do 9 lat oraz 3 miesiące dla tych, którzy pracują dłużej niż 9 lat. Termin wymówienia może wydłużony za porozumieniem stron i liczy się go od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Jeżeli pracodawca planuje grupowe zwolnienia, musi to najpierw skonsultować z podwładnymi. Firmy zazwyczaj oferują hojne odprawy dla zwalnianych pracowników (zwłaszcza gdy powodem jest restrukturyzacja).

Pozostałe informacje

Szwajcaria wybierana jest przez wymagających klientów, którzy cenią sobie atuty tej jurysdykcji, tj. renomę, przejrzysty system podatkowy i legendarny wręcz system bankowy. Wielu inwestorów łączy otwarcie spółki szwajcarskiej ze zmianą rezydencji podatkowej – koszt uzyskania rezydencji i wynajmu mieszkania może okazać się konkurencyjny porównując go z takimi krajami jak Malta, Cypr czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie korzyści osobiste (poziom życia, jakość usług publicznych), a także reputacja osoby będącej szwajcarskim rezydentem podatkowym będzie zawsze dodatkowym atutem w kontaktach biznesowych i w trakcie potencjalnych kontroli podatkowych.

Śledź nasze aktualności aby dowiedzieć się więcej o naszej jurysdykcji:

Szwajcaria w obawie przed kryptowalutami, FINMA zaostrza zasady AML