Spółka w Szwajcarii

Ogólne informacje

8,5%*

Stawka podatkowa

10 dni

Czas założenia spółki

20000 CHF

Kapitał minimalny

Szwajcaria to konkurencyjna gospodarka rynkowa i spokojne, zamożne, nowoczesne państwo z niską stopą bezrobocia, wysoce wykwalifikowaną siłą roboczą i jednym z wyższych PKB na mieszkańca na świecie. Długo uważana za prawdziwy raj podatkowy, dobrze znana ze swojego systemu bankowego i tajemnicy bankowej. 

 

System szwajcarski to nie tylko jeden z najstarszych i najstabilniejszych systemów bankowych ale także doskonała lokalizacji dla biznesu – z łatwym i przejrzystym systemem podatkowym.

 

Rodzaje spółek

 

Inwestor zagraniczny może wybierać spośród następujących typów rodzajowych spółek handlowych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL);

• Publiczna spółka kapitałowa (SA);

• Spółka jednoosobowa (SNC);

• Spółka komandytowa;

• Oddział spółki zagranicznej – np. polskiej;

• Przedstawicielstwo.

 

W praktyce dominują spółki SARL  – to większość średnich i dużych spółek.  Szwajcaria jest pod rosnącym naciskiem krajów UE, USA oraz instytucji międzynarodowych w kwestii przeprowadzenia reformy przepisów o tajemnicy bankowej – Szwajcaria jest np. sygnatariuszem CRS – systemu automatycznej wymiany informacji w sprawach bankowych.

 

Spółki szwajcarskie wybierane są głównie przez zamożnych inwestorów, którzy często łączą rejestrację spółki z transferem majątku do tamtejszych banków.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Rejestrację spółki rozpoczynamy od wpłacenia kapitału na konto bankowe.
  • Następnie należy sporządzić akt założycielski wraz z statutem spółki, które muszą zostać potwierdzone notarialnie.
  • Dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację należy złożyć w Rejestrze Handlowym.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie liczby udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki (może być to osoba fizyczna lub prawna). Oczywiście dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy.

Zarząd:

Minimum jeden członek zarządu. Członkowie zarządu mogą reprezentować firmę na zewnątrz. Przynajmniej jeden reprezentant musi mieszkać w Szwajcarii.

Nadzór:

Nadzór nad firmą sprawują audytorzy. Są oni powoływani kiedy spółka przez dwa następujące po sobie lata spełnia 2 z 3 warunków: wartość wszystkich aktywów przekracza 20 milionów CHF; osiąga zyski na poziomie 40 milionów CHF; średnio w ciągu roku zatrudnia minimum 250 pracowników.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy – siedzibę w którymś z kantonów Szwajcarii. Wybór kantonu ma daleko idące skutki – decyduje o języku urzędowym spółki, jej opodatkowaniu oraz prawie publicznym rządzącym jej funkcjonowaniem.

Termin:

Czas założenia spółki to około 10 dni.

Kapitał:

Kapitał minimalny wynosi 20000 CHF i musi on być wpłacony w całości w momencie rejestracji spółki.

Podatki i finanse

W Szwajcarii podatek od osób prawnych jest pobierany na dwóch poziomach: rządowym (8,5%) i kantonów. Dochody szwajcarskich spółek (lub spółek zależnych) podlegają tej samej rządowej stawce podatku, natomiast na poziomie kantonów stawki się różnią. Rejestrujemy spółki w kilku kantonach. Najchętniej wybierane to Zurych z efektywną stawką podatku (w tym podatku federalnego) 21%, Genewa z 24% i Zug z 16%.

 

W Szwajcarii oficjalne wsparcie dla inwestycji na poziomie rządowym jest niewielkie. Jednakże rząd oferuje dofinansowane w 25% pożyczki na wydatki infrastrukturalne (turystyka, komunikacja i szkolenia). Władze kantonów proponują wiele ulg podatkowych, zwłaszcza w regionach rolniczych.

Księgowość

Spółka szwajcarska musi prowadzić rachunkowość oraz sporządzać coroczne sprawozdania finansowe.

 

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 12% – 24% (podatek federalny + kantonu), Minimalny podatek od spółek GmbH i AG w wysokości 1092 € w pierwszym roku, 1750 € od spółek GmbH w drugim roku i 3500 € od spółek AG.
• Podatek od zysków kapitałowych: 25%
• Należności licencyjne 20%
• Przychód spółek zagranicznych: 25%
• Podatek lokalny (pracownicy): 3% wynagrodzenia brutto
• VAT: 20% Brak podatku majątkowego lub od osób prawnych.
Kapitał minimalny Minimum 20000 CHF (14310€), 2 milionów CHF, maksymalnie
(1,43 miliona €)
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak. Należy zauważyć, że nazwiska i narodowość wszystkich partnerów widnieją w rejestrze publicznym.
Zarząd Wymagany miejscowy dyrektor Nierezydenci mogą zachować anonimowość i kontrolę jednocześnie zarządzając spółką.
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Minimum dwóch członków zarządu, z czego jeden musi być mieszkańce Szwajcarii
• Obowiązkowy coroczny audyt
Termin 10 dni od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres firmy, wirtualne biuro w wybranym kantonie
Księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz obowiązkowe roczne sprawozdania finansowe.

Lokalne prawo pracy

Prawa pracownika:

Szwajcarskie prawo pracy jest bardzo liberalne. Firmy mogą zatrudniać i zwalniać pracowników wedle własnego uznania.

Czas pracy:

Maksymalny czas pracy wacha się od 45 do 50 godzin tygodniowo w zależności od zajmowanego stanowiska i sektora gospodarki w jakim działa firma. Układy zbiorowe lub indywidualne umowy o pracę mogą zmniejszyć liczbę godzin nawet do 43 tygodniowo. Pracodawca musi przyznać pracownikowi 4- tygodni płatnego urlopu.

Płace:

W Szwajcarii nie stawek minimalnych. Tam gdzie nie działają związki zawodowe wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie i są zależne od panujących warunków ekonomicznych. W pozostałych przypadkach stawki są ustalane przez układy zbiorowe.

Ubezpieczenia społeczne:

Federalne ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla całego personelu. Składka wynosi 10.3% rocznego wynagrodzenia brutto i jest równo podzielona między pracownika i pracodawcę.

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest obowiązkowe dla wszystkich zatrudnionych. Wkład wynosi 2,2% dla wynagrodzenia do 126000 CHF a 1% powyżej tej kwoty i jest on równo podzielony między pracownika i pracodawcę.

W każdym kantonie obowiązkowe są zasiłki rodzinne. Wysokość składek na nie zależy od kantonu.

Ubezpieczenie zdrowotne również jest obowiązkowe ale organizowane jest prywatnie na indywidualnych zasadach.

Rozwiązanie stosunku zatrudnienia:

Nie ma żadnych restrykcji w przypadku zwolnienia. Okres wypowiedzenia wynosi miesiąc dla pracowników, którzy przepracowali mniej niż rok, 2 miesiące dla zatrudnionych do 9 lat oraz 3 miesiące dla tych, którzy pracują dłużej niż 9 lat. Termin wymówienia może wydłużony za porozumieniem stron i liczy się go od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone. Jeżeli pracodawca planuje grupowe zwolnienia, musi to najpierw skonsultować z podwładnymi. Firmy zazwyczaj oferują hojne odprawy dla zwalnianych pracowników (zwłaszcza gdy powodem jest restrukturyzacja).

Pozostałe informacje

Szwajcaria wybierana jest przez wymagających klientów, którzy cenią sobie atuty tej jurysdykcji, tj. renomę, przejrzysty system podatkowy i legendarny wręcz system bankowy. Wielu inwestorów łączy otwarcie spółki szwajcarskiej ze zmianą rezydencji podatkowej – często kosztowne otwarcie spółki otwiera drogę do nowych kontaktów biznesowych.