Spółka w Szkocji

Zakładanie spółki w Szkocji

Szkocja oparła swoją gospodarkę na systemie kapitalistycznym z bardzo małym udziałem akcji. Szkocja, której głównym centrum finansowym jest Edynburg, jest bazą dla wielu firm sektora finansowego, jak np. Royal Bank of Scotland. Mimo że państwo jest zorientowane głównie na usługi bankowe i finansowe, faktem jest, że od XX w. Szkocja otworzyła się na modernizację i rozwój branży technologicznych.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych w Szkocji:

• Spółka partnerska (LLP)

• Publiczna spółka kapitałowa (PLC)

• Spółka komandytowa

• Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych) European Economic Interest Grouping – GEIE)

• Spółka europejska (SE)

W rzeczywistości spółki LLP, której członkowie pochodzą spoza Wielkiej Brytanii i nie prowadzą w Wielkiej Brytanii działalności, nie podlegają opodatkowaniu (chyba że chcą).
Zgodnie z brytyjskimi procedurami podatkowymi dochód spółki LLP traktuje się jako dochód członka i tym samym podlega on opodatkowaniu w miejscu zamieszkania członków (z reguły jest to jurysdykcja, w której utworzono spółkę, jeżeli członkami są spółki)
w zależności od części dochodu przypadającej na każdego z członków.

Aby uzyskać status nierezydenta dla celów podatkowych sugerujemy, aby członkami spółki LLP niebędącej rezydentem były spółki zarejestrowane w jurysdykcjach o korzystnym systemie podatkowym poza Unią Europejską.

System podatkowy

Częścią strategii gospodarczej Szkocji ogłoszonej 13 listopada 2007 jest zapewnienie korzystnego środowiska biznesowego wspierającego inwestycje, innowacje i rozwój umiejętności. Przedsiębiorcy żyją na wysokim poziomie i cieszą się atrakcyjnymi składkami socjalnymi.

Zagranicznym inwestorom w Szkocji oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych.
Zwłaszcza pożyczki i dofinansowania do wszystkich wydatków związanych z ochroną środowiska oraz badaniami i rozwojem.

Księgowość

Od spółek wymaga się przedstawienia bilansu, oświadczenia o dochodach i harmonogramu. W zależności od struktury spółki roczny audyt i publikacja będą obowiązkowe.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 33.5% od £ 300000 do £ 1200000, 31% powyżej
• Podatek od zysków kapitałowych: 18%
• Podatek od dywidend: 10% do £ 37400 wartości dywidend, 32.5% do £ 150 000 i 42.5% powyżej
• VAT: 17,5%
Kapitał minimalny 50000 £ (58648 €)
Udziałowcy Minimum dwóch partnerów, z których przynajmniej jeden nazywany jest „partnerem generalnym” (partner aktywny).
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audyt roczny
Roczne opłaty od drugiego roku działalności. Udziałowcy nominowani, siedziba, pełnomocnictwo, przygotowanie
i złożenie rocznego sprawozdania i deklaracji zerowych kosztów przychodu: 1300 € + VAT plus koszt wysyłki
Termin 12 do 15 dni roboczych od otrzymania wszystkich dokumentów,
3 do 5 dni dla poczty firmowej „pod klucz”
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Bankowość Szkockim spółkom LLP aktywnym poza Wielką Brytanią sugerujemy otwarcie rachunków bankowych w bankach na ‎Łotwie, w Estonii, Danii lub Cyprze. Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać więcej informacji.
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.