Spółka w Norwegii

 

 

 

 


Zakładanie spółki w Norwegii

Gospodarka Norwegii to mieszanka wolnego rynku i interwencji rządu. Państwo kontroluje kluczowe obszary, takie jak sektor ropy naftowej, co stanowi prawie połowę eksportu i ponad 30% dochodów budżetowych. W referendum w 1994 roku Norwegia postanowiła nie przyłączać się do UE.
Niemniej jednak jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego „dokłada się” do budżetu UE.
Po słabym wzroście poniżej 1,5% w latach 2002-2003 wzrost PKB przyspieszył od 2,5 do 6,2% w latach 2004 i 2007, częściowo dzięki ropie.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AS)

• Filia

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL) są najczęściej zakładanymi strukturami,
jeśli chodzi o duże i średni spółki. Zwykle wykorzystywane są przez zakładane tutaj spółki zagraniczne.

System podatkowy

Norwegia jest krajem, gdzie podatki są stosunkowo wysokie, a stawka opodatkowania osób prawnych wynosi 28%. System podatkowy jest nastawiony na finansowanie szeregu usług publicznych i społecznych, a także na pokrycie kosztów dopłat do niektórych rodzajów żywności i innych towarów.

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem.

Norwegia nie oferuje zagranicznym inwestorom żadnych ulg. Istnieją natomiast ulgi podatkowe związane z wydatkami np. na ochronę środowiska. Norweskie władze wspierają również inwestycje w wydobycie ropy naftowej, przemysł technologiczny oraz
w mniej rozwinięte regiony, jak np. północna Norwegia.

Księgowość

Zgodnie ze standardowymi procedurami w UE, spółki muszą zarejestrować i przedstawić coroczne accounts to regulatory authorities. Coroczny audyt jest obowiązkowy.

 

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 28%
• Podatek od zysków kapitałowych: 28%
• Podatek od zysków i należności licencyjne:0%
• Podatek od dywidend: 0% (25% dla nierezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
• Przychód spółek zagranicznych: 28%
• VAT: 25%
Kapitał minimalny 100000 NOK (12526 €, płatne w całości przy zakładaniu spółki)
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Zarząd Połowa członków zarządu musi mieszkać w Norwegii
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Obowiązkowy zarząd. Trzech członków, jeśli całkowity bilans jest wyższy niż 3 miliony NOK (376392 €)
• Obowiązkowy audyt roczny
Termin 4 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.