Spółka w Luksemburgu

 

 

 

 

Zakładanie spółki w Luksemburgu

Zakładamy w Luksemburgu wszystkie rodzaje spółek kapitałowych, spółki inwestycyjne (np. SICAR, SICAV) oraz inne fundusze inwestycyjne.

Luksemburg jest atrakcyjnym miejscem nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej , ale również do lokowania tam kapitału.

Rodzaje spółek:

Spółka z o.o. (SARL – société à responsabilité limitée)

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 12 500 Euro i musi zostać wpłacony w całości w momencie zakładania spółki. Może on zostać wykorzystany jako fundusze spółki po jej założeniu. Spółkę SARL może założyć od dwóch do czterdziestu założycieli. Ich odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów początkowych. Dyrektorem musi być osoba fizyczna lub prawna, która nie musi być rezydentem Luksemburga. Istnieje również możliwość założenia jednoosobowej spółki SARL.

Spółka akcyjna (société par actions, société anonyme)

Minimalny kapitał zakładowy to 31 000 Euro, przy czym SA może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. Podobnie jak przy spółce SARL dyrektorem może być osoba fizyczna lub prawna, która nie jest rezydentem Luksemburga. Wymaganych jest min. 3 dyrektorów. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka jawna (société en nom collectif) 

Musi posiadać co najmniej dwóch udziałowców. Odpowiedzialność w spółce jawnej jest nieograniczona. Wysokość wkładów do spółki oraz forma umowy zależy wyłącznie od woli założycieli. Statut jest częściowo publikowany.

Spółka komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions)

Tak jak w przypadku spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to 31 000 Euro, z czego spółka może zostać założona po wpłaceniu 25% kapitału zakładowego. W spółce komandytowo- akcyjnej musi być minimum 7 udziałowców. Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

System podatkowy

Luksemburg jest atrakcyjny ze względu na porozumienia podatkowe i systemy podatkowe, dzięki którym płaci się niewielkie lub żadne podatki. System podatkowy pozwala optymalizować podatki w taki sposób, że coraz więcej inwestorów przenosi swoją działalność do Luksemburga. Lista poniżej przedstawia tylko częściowy obraz i nie pokazuje w pełni korzyści podatkowych spółki zakładanej w Luksemburgu:

  • Podatek dochodowy: 29,22%
  • Podatek miejski: 6,75%
  • Podatek od zysków kapitałowych: 21%
  • Podatek od zysków i należności licencyjne: 0%
  • Podatek od dywidend: 15%
  • VAT: 17% (3% dla e-commerce)

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem.

Założenie spółki w Luksemburgu daje możliwość uzyskania ulg fiskalnych i finansowych dla różnych rodzajów spółek kapitałowych oraz holdingowych.

Księgowość

Zgodnie ze standardowymi procedurami w UE, spółki muszą zarejestrować i przedstawiać sprawozdania finansowe organom podatkowym. W przypadkach spółek prowadzących działalność w „większym” rozmiarze, obowiązkowo przeprowadza się coroczny audyt.

Stawka podatku: – Podatek od zysków kapitałowych: 29.22%

– Podatek miejski: 6,75%
– Podatek od zysków kapitałowych: 21%
– Podatek od zysków i należności licencyjne: 0%
– Podatek od dywidend: 15%
– VAT: 17%

Kapitał minimalny 12500 € płatne w całości przy zakładaniu spółki
Udziałowcy Minimum jeden partner (jednoosobowa spółka SARL), maksymalnie 450. Częstą praktyką jest wykorzystanie udziałowca nominowanego.
Zagraniczni udziałowcy Tak
Zarząd Przynajmniej jeden dyrektor.
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Roczny audyt wymagany po przekroczeniu określonej wielkości.
Termin 2 tygodnie od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres firmy, przeniesienie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, podsumowanie wyników
i stanu przepływów pieniężnych na podstawie szacowanej liczby miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.