Spółka w Finlandii

Zakładanie spółki w Finlandii

Finlandia zmieniła swoją politykę zagraniczną w celu promowania wymiany handlowej
z Unią Europejską. Z powodu stałej nadwyżki handel zagraniczny odgrywa ważną rolę
w gospodarce kraju. Finlandia osiągnęła poziom wzrostu i rozwoju, które czynią go jednym
z najbogatszych krajów na świecie.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Oy)

• Spółka kapitałowa (osakeyhtiö, Oyj)

• Spółka

• Małe prywatne przedsiębiorstwo (zazwyczaj pojedynczy rolnik)

• Filia spółki zagranicznej

System podatkowy

Fińskie państwo podjęło kroki w polityce fiskalnej, aby zmienić swoją gospodarkę
i przyciągnąć inwestorów zagranicznych. Fińska reforma podatkowa z 2005 r. zmniejszyła stawkę podatku od osób prawnych do 26%. Stawka ta jest dużo niższa niż średnia w krajach UE.

W prawie UE swobodny przepływ kapitału jest standardem.

Księgowość

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 26%
• Podatek od zysków kapitałowych: 28%
• Należności licencyjne: 28%
• Podatek od korzyści: 28%
• Przychód spółek zagranicznych: 26%
• Podatek od dywidend: 28%
• VAT: 23%
Kapitał minimalny 2500 € płatne w całości przy zakładaniu spółki
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik.
Zagraniczni udziałowcy Tak. Należy pamiętać, że na każdego dyrektora spoza UE,
musi przypadać dyrektor z będący mieszkańcem UE.
Co więcej, jeżeli spółka mianuje managera, musi on/ona być mieszkańcem UE.
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne Obowiązkowy audytor, jeżeli obrót przekracza 200000 €,
suma aktywów przekracza 100000 €, a firma ma co najmniej trzech pracowników
Termin 3 do 4 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura (ceny różnią się w zależności od zapotrzebowania)
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe, harmonogramy
i sprawozdawczość zarządcza, w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.