Spółka w Belgii

Zakładanie spółki w Belgii

Belgia stanowi polityczne serce Unii Europejskiej i jest jednym z najbardziej kosmopolitycznych państw w Europie. Władze nakładają tam stosunkowo niewiele ograniczeń na spółki zagraniczne. Belgia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w Europie, dzięki strategicznemu położeniu, rozwinęła dynamiczną gospodarkę, która zorientowana jest „na zewnątrz”, czym przyciąga wielu zagranicznych inwestorów. Gospodarka Belgii jest zdominowana przez usługi.

Rodzaje spółek

Istnieje kilka rodzajów spółek dla inwestorów zagranicznych:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SPRL / BVBA)

Minimalny kapitał zakładowy wynosi 18550 Euro, jednak przy zawiązaniu spółki należy wpłacić co najmniej 6200 Euro. Spółka prywatna z o.o. (S.P.R.L.) może być utworzona przez kilka osób fizycznych lub prawnych (min. 2). Może ją założyć również jedna osoba fizyczna; wtedy mamy do czynienia z jednoosobową spółką z o.o. (S.P.R.L.U., E.B.V.B.A.). Aktu założycielskiego musi być w formie aktu notarialnego. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność majątkową do wysokości wniesionych wkładów.

  • Publiczna spółka kapitałowa (SA/NV)

Jest spółką akcyjną, którą tworzy co najmniej 2 akcjonariuszy (osoby fizyczne lub prawne). Jeśli spółkę akcyjną tworzą małżonkowie, wnoszą do niej majątek własny. Przy założeniu spółki akcyjnej akcjonariusze zobowiązują się do wpłaty na kapitał założycielski kwoty 61500 Euro. Akcje spółki akcyjnej są imienne lub na okaziciela (te ostatnie mogą być swobodnie odstępowane, o ile statut nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie). Każdej akcji wnoszonej w wymiarze pieniężnym musi odpowiadać wpłata co najmniej ¼ jej całości przy związaniu spółki. Aporty rzeczowe muszą być wniesione w całości w momencie zawiązania spółki. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki kształtuje się tak jak przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

  • Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych) European Economic Interest Grouping – GEIE)

Jest strukturą przedsiębiorstwa na podstawie prawa Unii Europejskiej. Odpowiada spółce komandytowej, jednak założyciele muszą pochodzić z co najmniej dwóch różnych państw Unii. Ta forma działalności gospodarczej jest szczególnie atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ struktura spółki jest prosta oraz nie wymaga kapitału zakładowego. Zmiana lokalizacji spółki jest możliwa w ramach jednolitego rynku europejskiego.

  • Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością (SCRL)

Kapitał zakładowy wynosi 18550 Euro, w ciągu 5 lat od zawiązania spółki musi zostać wpłacone 6200 Euro. Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez co najmniej 3 osoby prawne lub fizyczne. Do utworzenia spółdzielni wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego przed notariuszem.

  • Przedstawicielstwo i Oddział

System podatkowy

W ostatnich latach Belgia przyjęła szereg bardzo atrakcyjnych przepisów podatkowych.
Celem rządu jest poprawa międzynarodowego wizerunku fiskalnego kraju i podniesienie konkurencyjności spółek. Podatek od osób prawnych wynosi 33,99% (33% plus dodatkowa składka kryzysowa w wysokości 3%), jednak istnieje możliwość obniżenia tej stawki pod warunkiem spełnienia odpowiednich przesłanek.

Zagranicznym inwestorom w Belgii oferuje się szeroki wybór ulg podatkowych.
Zwłaszcza ulgę podatkową, dzięki której zagraniczni inwestorzy świadczą usługi finansowe i zarządzają właściwie bez płacenia podatku. Ulgi podatkowe zależne są od regionu, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza.

Księgowość

W Belgii trzeba prowadzić księgowość dla dwóch wartości (debet/kredyt).
Wymagane jest również tworzenie wykazów i sprawozdań rocznych (a nawet ich publikacja) w formie określonej przez prawo oraz przechowywanie wszystkich dokumentów do końca wymaganego okresu.

Stawka podatku: • Podatek dochodowy: 33,99% (33% plus dodatkowa składka kryzysowa w wysokości 3%). Stopniowo zmniejszana stawka,
jeżeli opodatkowany dochód nie przekracza 322 500 € pod pewnymi warunkami.
• Podatek od zysków kapitałowych: 16,5% (Nieruchomość ukończona), 33%(Nieruchomość nieukończona)
• Podatek od zysków i należności licencyjnych: 15%
• Przychód spółek zagranicznych: 33,99%
• Podatek od dywidend: 15% ( 0% w przypadku spółek holdingowych)
• VAT: 21%
• Podatek od nierezydentów: 16,99% (16,5% plus podatek solidarnościowy w wysokości 3%)
• Podatek od osób prawnych: 15%
Kapitał minimalny 18550 € (33% lub 6200 € uwalniane podczas zakładania spółki)
Uwolnienie 12400 € jeżeli spółka jest jednoosobową działalnością
z ograniczoną odpowiedzialnością (SPRLU)
Udziałowcy Minimum jeden wspólnik (SPRLU).
Zagraniczni udziałowcy Tak
Holding zagraniczny Tak
Wymogi prawne • Obowiązkowy audytor, jeżeli spełnione zostaną dwa z poniższych kryteriów: Aktywa ogółem większe niż 3650000 €, obrót przekracza 7300000 €, ponad 50 pracowników w firmie.
• Obowiązkowa publikacja sprawozdań, jeżeli spółka ma powyżej 100 pracowników.
Usługi Europejskiego Dyrektora Nominowanego Dyrektor „pasywny”, który podpisuje tylko oficjalne dokumenty spółki i umowy.
Termin 5 tygodni od otrzymania wszystkich dokumentów
Siedziba Adres biznesowy, przekierowanie telefonu, faksu i poczty.
Możliwość posiadania fizycznego biura w centrum biznesowym (stawki różnią się w zależności od zapotrzebowania).
Założenie usługi przesyłki kurierskiej i wysyłki w Twoim imieniu.
Księgowość Obowiązkowe roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdawczość zarządcza w oparciu o szacowaną liczbę miesięcznych rachunków oraz prognozy rocznych obrotów.