Spółka w Nowej Zelandii

Ogólne informacje

28%

Stawka podatkowa

2 dni

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Nowa Zelandia zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, około 1400 kilometrów na wschód od Australii. Kraj ten leży na dwóch dużych wyspach: Północnej i Południowej oraz na wielu mniejszych. Państwo to nie uchodzi za typową lokalizację „offshore”, ani nie jest uznawane za raj podatkowy, a jednak oferuje przedsiębiorcom wiele udogodnień typowych dla takich jurysdykcji.

 

Szczególnie zadowoleni będą Ci, którzy działają w branży badawczo-rozwojowej. Dla takich działalności bowiem rząd Nowej Zelandii wprowadził zachęty podatkowe, z których najważniejszą jest obniżona stawka CIT 28% do 15%, co czyni już ciekawą lokalizację, jeszcze bardziej atrakcyjną.

Rodzaje przedsiębiorstw:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)
 • Spółka Akcyjna (JSC)
 • Spółdzielnia / Kooperatywa (Co-operative Company)

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Rezerwacja nazwy spółki w rejestrze spółek
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki
 • Rejestracja do celów podatkowych
 • Zarejestrowanie dyrektorów spółki
 • Złożenie do rejestru dokumentów z wyrażeniem zgody na rejestrację przez udziałowców i dyrektorów
 • Otrzymanie certyfikatu rejestracji

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec dowolnej narodowości.

Zarząd:

Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Może nim być wyłącznie osoba fizyczna. Z reguły osoba ta powinna być rezydentem Nowej Zelandii lub Australii. Jednakże osoba nie będąca rezydentem jednego z tych państw również może zostać dyrektorem, aczkolwiek wiąże się to z koniecznością spełnienia kilku warunków (m.in. osiągnięcie wymaganego łącznego czasu pobytu w Nowej Zelandii; posiadanie certyfikatu AML).

Siedziba:

Spółka musi mieć fizyczny adres na terenie Nowej Zelandii, gdzie przechowywane są księgi i rejestry firmy oraz gdzie przesyłana jest korespondencja. Możliwe jest skorzystanie z usług biura wirtualnego.

Czas:

Maksymalny czas założenia spółki to 20 dni. Jednakże zazwyczaj jest on krótszy i może wynieść nawet 2 dni. Termin 20 dni obowiązuje od złożenia wniosku o rejestrację. W przypadku nie dostarczenia w tym czasie wymaganych dokumentów, wniosek zostaje anulowany.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Rezydencja podatkowa spółki

Przedsiębiorstwo jest rezydentem jeżeli jest zarejestrowane na terytorium Nowej Zelandii lub jest z niej zarządzane i kontrolowane. Rezydenci płacą podatek od dochodów pochodzących zarówno z działalności w kraju jak i tej poza nim. Nierezydenci płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych w Nowej Zelandii.

Stawka CIT

Standardowa stawka wynosi 28%, natomiast została wprowadzona zachęta podatkowa dla przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R. Jej głównym atutem jest obniżenie stawki podatkowej do 15% co czyni Nową Zelandię atrakcyjną lokalizacją do inwestowania. Wydatki związane z prowadzeniem działalności są kosztem uzyskania przychodu. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową lub malejącego salda. Stary mogą być przenoszone w przyszłość i odliczane w dowolnym momencie pod warunkiem że od początku roku straty do końca jej rozliczenia ta sama grupa osób trzyma minimum 49% głosów. Możliwe jest również odliczanie strat wewnątrz grupy. Firma zajmująca się stratami i firma generująca zysk muszą należeć do tej samej grupy przedsiębiorstw w całym stosownym okresie. Wymagana wspólna własność wynosi 66%.

Podwójne opodatkowanie

Wyłączenie spod podwójnego opodatkowania zapewniają Nowej Zelandii traktaty podatkowe, których jest sygnatariuszem.

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

Regulacje dotyczące cen transferowych są oparte na tych, wydanych przez OECD. Stosunek zadłużenia do kapitału własnego to maksymalnie 60% (grupa Nowozelandzka) lub 110% (grupa międzynarodowa). Spółka uznawana jest za kontrolowaną spółkę zagraniczną jeżeli grupa pięciu lub mniej rezydentów Nowej Zelandii ma minimum 50% udziałów.

Rachunkowość

Standardowy rok podatkowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Może zostać przyjęty inny model roku jeżeli organy podatkowe wyrażą na to zgodę. Deklaracje są zazwyczaj składane do 7 lipca. Możliwe jest złożenie zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Płatności podatku dokonuje się w 3 ratach (do 28 dnia piątego, dziewiątego i trzynastego miesiąca licząc od początku roku podatkowego). Grupa spółek może złożyć wspólne sprawozdanie. Grupa jest wtedy rozliczana jak jedna spółka. Termin przedawnienia wynosi 4 lata.

Podatki u źródła

Dywidendy, Odsetki i Tantiemy wypłacane nierezydentowi podlegają opodatkowaniu – standardowa stawka wynosi 15%.

GST (VAT)

Standardowa stawka wynosi 15% (obniżona ma 0%). Rejestracja GST jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw których obrót przekracza 60 000 NZD. Deklaracje i płatności składa się co miesiąc, dwa miesiące lub co pół roku w zależności od wysokości obrotu. Deklaracji i płatności dokonuje się do 28 dnia następnego po okresie rozliczeniowym miesiąca.

Inne podatki

 • Podatek od nieruchomości – jego wysokość zależy od oficjalnej wartości nieruchomości.
 • Cło i akcyza – oprócz GST na niektóre produkty może być nałożone cło. Stawka wynosi od 5% do 10% wartości produktu. Na alkohol, tytoń, paliwa oraz zakłady bukmacherskie nałożona jest akcyza.

Pozostałe informacje