Spółka offshore w Wielkiej Brytanii

Ogólne informacje

20%

Stawka podatkowa

24 godziny

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Wielka Brytania jest krajem europejskim położonym dwie godziny lotu od Paryża. Kraj ten może być wykorzystywany jako okno na świat – to lokalizacja, której umiejętne wykorzystanie pozwala na uzyskanie niskiej i efektywnej stawki podatku dochodowego. Dodatkowo Wielka Brytania wprowadziła najwyższy w UE limit zwolnienia z VAT – aż do ok. 90 000 EUR. Wielka Brytania jest największym centrum finansowym na świecie – funkcjonują tam dziesiątki tysięcy spółek kontrolowanych przez osoby zagraniczne, które korzystają z wysokiej jakości usług, korzystnego systemu podatkowego oraz sieci umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wielka Brytania może być miejscem dla wielu rodzajów działalności gospodarczej, zapewniając przy tym dobry wizerunek marki spółki. Wielka Brytania nie jest typowym rajem podatkowym, jednak dzięki naszej specjalistycznej wiedzy – może się nim stać.

O czym należy pamiętać

Anglia oferuje doskonały wizerunek spółki z o.o. (LTD), świetny dla prowadzenia wszystkich rodzajów działalności. Wybór tej jurysdykcji jest uzależniony od kilku czynników. Jeżeli spółka zostanie poprawnie zarejestrowana, można cieszyć się stawką podatku pomiędzy 4% a 6%, dzięki wykorzystaniu prawa o umowie agencyjnej (Agency Agreement Law), które pozwala na przypisanie aż 80%-90% udziałów zagranicznej spółce dominującej.

 

Wielka Brytania to kraj wyjątkowo przyjazny dla biznesu – otwarcie spółki jest proste, tanie i szybkie. Otwarcie rachunku bankowego wymaga jednak specjalistycznej wiedzy oraz statusu introducera w banku z siedzibą w UK. Wskazane jest uzyskanie przez udziałowca spółki tzw. numeru NIN (national insurance number), który znacznie ułatwi procedurę otwierania rachunku.

 

Warto pamiętać że najprawdopodobniej w marcu 2019 r. Wielka Brytania wystąpi z UE. Istniejące i planowane struktury warto przeanalizować pod kątem ich przydatności przy ziszczeniu się scenariusza twardego Brexitu – czytaj więcej.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki

  • Rejestrację spółki dokonuje się w Companies House.
  • Cała procedura może zostać załatwiona zdalnie, a nawet samodzielnie przez udziałowca spółki z uwagi na jej prostotę;
  • rejestr companies house jest publiczny i dostępny online – każdy może sprawdzić dokumentację spółki oraz jej złożone sprawozdania finansowe;
  • Wśród dokumentów rejestracyjnych, które składają się na dokumentację spółki są memorandum of association, articles of association, certificate of incorporation, które regulują status wewnętrzny spółki (MoA, AoA) oraz potwierdzają jej istnienie (CoI);
  • Warto zadbać o uzyskanie klauzuli Apostile na w/w dokumenty – pozwoli to na użycie ich w obrocie międzynarodowym.

Rodzaje spółek

Zwykle zakładanym rodzajem spółki w UK jest LTD, czyli odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten rodzaj spółki zakłada brak odpowiedzialności wspólników i dyrektorów za zobowiązania spółki i jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii. Można rozważyć powołanie do życia spółki Limited Partnership, która to spółka nie jest opodatkowana w UK jeżeli nie uzyskuje dochodów z terytorium Wielkiej Brytanii. Taka spółka nie jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii z tego względu, że jest transparentna podatkowo – zupełnie tak jak polska spóła osobowa.

Udziałowcy:

Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie ilości udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy. Brak obowiązku organizowania dorocznego zgromadzenia walnego. Udziałowcem może być osoba fizyczna oraz osoba prawna – możliwe jest skorzystanie z usług powierników celem ukrycia tożsamości udziałowców.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu musi zostać powołany minimum jeden dyrektor. Funkcję dyrektora może sprawować udziałowiec. Każda zmiana na stanowisku dyrektora musi zostać zgłoszona do Companies House. Warto rozważyć powołanie w skład zarządu dyrektorów nominowanych. Należy pamiętać, że spółka brytyjska powinna być zarządzana z terytorium Wielkiej Brytanii (management and control), celem utrzymania statusu rezydenta podatkowego UK.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terenie Wielkiej Brytanii – przeniesienie spółki poza Wielką Brytanię skutkuje jej rozwiązaniem.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi ok. 24 godziny.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek od osób prawnych wynosi 20%, ale może zostać obniżony do 4% dzięki prawu o umowie agencyjnej (Agency Agreement Law). Jeżeli brytyjska spółka kapitałowa jest w 100% własnością brytyjskiej spółki zagranicznej, to istnieje prawo do przypisania 95% (w praktyce jednak 80%) zysków brutto spółce zagranicznej. System spółka dominująca – spółka zależna wywodzi się z „prawa agencyjnego”, które reguluje kwestię umów agencji reprezentujących spółki zagraniczne.

 

Reforma prawa podatkowego z 2009 roku wprowadziła zwolnienie podatkowe dywidend uzyskiwanych przez angielskie spółki holdingowe, co powoduje, że kraj ten jest równie atrakcyjny pod kątem optymalizacji dochodów pasywnych co Holandia, Cypr i Malta.

 

Jedną z wartych zauważenia korzyści z posiadania spółki w UK jest w praktyce zwolnienie z podatku w Polsce wynagrodzeń dyrektorskich dyrektorów spółki. Zgodnie z przepisami umowy o unikaniu podójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią dochód dyrektorów spółki w UK jest w Polsce zwolniony zgodnie z metodą wyłączenia z progresją. Proszę pamiętać, że dochód ten będzie opodatkowany w UK, jednakże w Wielka Brytania przewiduje znacznie wyższą kwotę wolną od podatku.

Księgowość

Księgowość jest obowiązkowa ale może być realizowana w formule rozliczeń rocznych. Wskazane jest skorzystanie z usług biura rachunkowego, które może pomóc Państwu sporządzić sprawozdanie zgodnie z lokalnymi wymogami.

Pozostałe informacje

Konto bankowe

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM, (istnieje możliwość uzyskania kilku kart).

 

Należy pamiętać, że do otwarcia rachunku bankowego w banku brytyjskim wymagane jest osobiste stawiennictwo w placówce (są jednak znane nam wyjątki). Wskazane jest posiadanie tzw. numeru NIN (national insurance number).

 

Dla kont zagranicznych (tj. w bankach poza UK) cała procedura może być przeprowadzana zdalnie.