Spółka offshore w Panamie

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

5 - 7 dni

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Panama położona jest 2 godziny lotu z Miami i słynie z kanału łączącego obie Ameryki. Od dawna było to wysoko cenione miejsce na zakładanie spółek zagranicznych. W Europie jednak nieco mniej, ponieważ Panama nadal nie jest szerzej znana pod względem finansów, prawdopodobnie z powodu dużej odległości i bariery językowej. Panama jest międzynarodowym centrum ze względu na swoje położenie, ale zachowuje też popularność jako międzynarodowa jurysdykcja offshore. Od lat 80. Panama przyciąga rosnącą liczbę spółek działających na rynku międzynarodowym w różnych branżach. Spółki te zdecydowały się na przeniesienie do Panamy z powodu na wiele korzyści, jakie Panama oferuje nierezydentom. Panama i ponad 50000 zarejestrowanych spółek. Panama zezwala na zakładanie spółek z dyrektorem nominowanym, co gwarantuje anonimowość w rejestrze publicznym. Akcje spółki z siedzibą w Panamie są akcjami na okaziciela, tym samym gwarantując anonimowość udziałowców.

O czym należy pamiętać

Ta jurysdykcja będzie odpowiadać spółkom działającym w takich branżach jak import / eksport, handel ropą naftową, w branży morskiej, górnictwie, transporcie i wynajmie wszelkiego rodzaju statków morskich i powietrznych.

Rodzaj spółki

Zwykle w Panamie zakłada się spółki IBC – International Business Company. Można również posługiwać się skrótem LTD, jeżeli chcemy trzymać się angielskiej wersji.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sprawdzenie dostępności nazwy spółki,
  • Sporządzenie umowy i statutu spółki,
  • Złożenie dokumentów do Publicznego Rejestru Panamy.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców, jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy oraz serwis nominowany.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu wymagane jest powołanie 3 dyrektorów, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na terytorium Panamy, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki to około 5 dni.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatek w Panamie wynosi 0% dla spółek nie prowadzących działalności lokalnie. Nie ma kontroli obrotu dewizowego , lokalnych podatków ani podatku VAT. Faktury za usługi nie zawierają tym samym żadnego podatku.

Księgowość

Księgowość nie jest w Panamie obowiązkowa ze względu na brak opodatkowania. Jednakże bank, w którym otwarto rachunek może w niektórych przypadkach zażądać dokumentacji transakcyjnej w tym np. faktury wyjaśniającej obroty na rachunku.

Pozostałe informacje

Konto bankowe

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM (istnieje możliwość uzyskania kilku kart). Uzyskanie dodatkowej, anonimowej karty VISA odbywa się na żądanie, a odpowiedzialny za to jest bank, w którym utworzone zostało konto spółki.

Holdingi

Spółki w Panamie mogą przyjąć rolę spółek kierujących Holdingiem, zarządzając majątkiem ruchomym oraz nieruchomym, jak również posiadać udziały i akcje w innych spółkach
(w tym polskich).

Wznowienie

Spółka zarejestrowana w ma obowiązek corocznego przedłużania swojej działalności, co wiąże się np. z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej oraz ponownego powołania organów spółki.

Uwagi końcowe

Zastrzegamy, że ostatnim wymogiem jest legalność działania spółki zarówno w Panamie, jak i w kraju, w którym będzie ona prowadzić działalność. Stworzenie spółki zagranicznej nie powinno i nie może być wykorzystywane do legitymizacji nielegalnej działalności. Organy regulacyjne w Panamie nie zezwalają na działalność finansową, bankowość, zakłady, gry hazardowe online i ubezpieczenia bez posiadania pozwolenia.