Spółka offshore w Monako

ZAKŁADANIE SPÓŁKI TYPU OFFSHORE W MONAKO

Monako jest krajem europejskim położonym w południowej Francji. Gospodarka księstwa oparta
na usługach, turystyce i nieruchomościach kwitnie, dzięki czemu Monako stało się jednym
z najbogatszych krajów na świecie, stąd jest atrakcyjnym miejscem do założenia spółki.
Prosimy pamiętać, że Monako jest jurysdykcją elitarną – założenie spółki nie jest czynnością prostą, może trwać aż rok, a administracja królewska dokładnie sprawdza udziałowców przyszłej spółki. Zakazany jest handel spółkami.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Monako jest szczególnie atrakcyjną jurysdykcją dla osób o wysokich dochodach lub spółek planujących prowadzić działalność lokalnie.

Spółki zarejestrowane w Monako, których więcej niż 25% dochodu pochodzi spoza kraju, podlegają opodatkowaniu 33%.

Spółki zarejestrowane w Monako, które 100% swojej działalności gospodarczej prowadzą
w Monako, nie podlegają podatkom od zysków.

PODATKI

Przepisy podatkowe Monako są bardzo korzystne dla osób fizycznych. Oprócz obywateli Francji, którzy muszą płacić podatek dochodowy we Francji, osoby fizyczne są zwolnione
z podatku. Monako ma również bardzo korzystne prawo spadkowe.

Przepisy dotyczące podatku od osób prawnych są również korzystne, zwłaszcza przy działalności prowadzonej lokalnie. W drugim przypadku spółki nie podlegają podatkom
od zysków. Dodatkowo mogą angażować się w działalność międzynarodową i nadal nie podlegać opodatkowaniu, jeżeli działalności te generują mniej niż 25% całego przychodu spółki.

KSIĘGOWOŚĆ

Istnieje obowiązek prowadzenia księgowości. Corocznie należy składać odpowiednim organom lokalnym bilans oraz rachunek zysków i strat.

Zasady księgowości są surowe i wymagane bez względu na to, czy spółka podlega opodatkowaniu czy też nie.

RODZAJE SPÓŁEK

Najczęstszymi rodzajami spółek zakładanymi w Monako są spółki SA (spółka akcyjna)
oraz SARL (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Można również założyć SCS
(spółkę komandytową), SCA (spółkę komandytowo-akcyjną), SNC (spółkę jawną) lub spółkę niegiełdową.

KONTO BANKOWE

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą kredytową VISA lub MasterCard ATM oraz wszelkimi innymi standardowymi metodami płatności

ZARZĄD

Członkowie zarządu mogą być dowolnej narodowości.

UDZIAŁOWCY

Udziałowcy mogą być dowolnej narodowości. Spółka może również należeć do spółki holdingowej.

HOLDINGI

W Monako da się otworzyć spółkę holdingową, która może kontrolować, pośrednio lub bezpośrednio, spółkę czy udziały w innych giełdowych bądź niegiełdowych spółkach.

WZNOWIENIE

Co roku spółka musi złożyć oświadczenie osiąganych dochodach, a także wykazać prowadzenie działalności gospodarczej w Maroko np. wskazując posiadane lokale komercyjne.

Spółka w Monako może być zarządzana przez lokalnego powiernika.