Spółka offshore, freezone w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

10 dni

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Dubaj, położony w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kwitnie gospodarczo. Stolicą Emiratu jest miasto o takiej samej nazwie – Dubaj. Państwo, znajdujące się w centrum uwagi ze względu na rozwój ekonomiczny i projekty turystyczne, wyróżnia się niezwykłym bogactwem tworząc m.in. sztuczne wyspy Palm Island w kształcie palmy oraz lotniska położone na sztucznych wyspach na morzu. Dzięki posiadanemu statusowi raju podatkowego Dubaj przyciąga przedsiębiorców przejrzystym systemem prawa, brakiem podatków dochodowych i strefą wolnego handlu.

Podstawowe informacje

 • Spółka w Dubaju dedykowana jest osobom, które rozważają uzyskanie tamtejszej rezydencji,
 • Konieczna jest osobista wizyta w Dubaju w celu otwarcia spółki,
 • Od 2018 r. wprowadzono VAT, więc księgowość jest obowiązkowa,
 • Należy składać coroczne sprawozdania finansowe za pośrednictwem miejscowego audytora
 • Otwarcie spółki trwa średnio 1-2 tygodnie, zmiany w strukturze udziałowej są czasochłonne
 • Polecana dla klientów którzy np. chcą inwestować w nieruchomości w Dubaju.

Rodzaje spółek

W Zjednoczonych Emiratach Arabskich istnieją trzy rodzaje spółek, które różnią się poszczególnymi wymaganiami przy rejestracji, cenami takich usług oraz oczywiście możliwościami w zakresie prowadzenia działalności.

 • Pierwszy ze wspomnianych rodzajów to spółka offshore. Zgodnie z regulacjami prawa międzynarodowego dotyczącymi takich spółek – nie trzeba posiadać wizy na pobyt w danym kraju, aby założyć w nim spółkę offshore. Wszystko dlatego, że spółka ta nie jest uznawana za rezydenta, ale za wirtualną spółkę. Należy jednak pamiętać, że nie można wtedy prowadzić żadnej działalności wewnątrz tego kraju. Klient będzie posiadał 100% udziałów w spółce. Może otworzyć konto bankowe tylko w takim banku, który świadczy usługi bankowości internetowej. Co ważne, aby otworzyć spółkę offshore w ZEA, Klient nie musi przyjeżdżać na miejsce – my będziemy działać w jego imieniu. Wymagane jest natomiast, aby Klient przyjechał do banku celem założenia konta. Spółki offshore powstają także w dwóch innych emiratach, jakimi są Dubaj oraz Ajman. Obie te jurysdykcje wymagają jednak, aby Klient uczestniczył w procesie rejestracji spółki i podpisał się na odpowiednich dokumentach. Ponad to co roku musi on dostarczyć sprawozdanie przygotowane przez biegłego rezydenta, aby móc odnowić licencję na prowadzenie działalności. Stanowi to niestety dodatkowy koszt dla Klienta.
 • Drugim typem spółek w ZEA są spółki Free Zone, które podobnie jak offshore są w 100% własnością Klienta. Spółka ta daje Klientowi wizę na pobyt i pracę w ZEA przez okres 3 lat. W tym czasie nie może on jednak pozostawać poza granicami kraju dłużej niż 6 miesięcy. Klient może też otworzyć dla spółki konto bankowe wraz z książeczką czekową, kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej. Co istotne, Klient będzie musiał przyjechać do ZEA zarówno dla utworzenia spółki, jak i otwarcia rachunku bankowego. Gdy tylko spółka zostanie utworzona, można już ubiegać się o wizy. Koszt jednej wizy dla rezydenta to wydatek ok. 7500 AED (co równa się ok. 700 USD), a w tej cenie mieści się wniosek, karta imigracyjna, karta zdrowia, dowód osobisty ZEA, zdjęcie odcisków palców, stempel wizowy w paszporcie itp.
 • Trzecim rodzajem spółek jest Mainland lub odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które powstają we współpracy z lokalnymi Emirati. Jest to lokalny partner i będzie on posiadał 51% udziałów w spółce, zaś Klient pozostałe 49% udziałów. W praktyce jest tak tylko na papierze. Klient może dość do porozumienia z lokalnym partnerem i zapłacić umówioną kwotę, aby móc prowadzić działalność z wykorzystaniem części udziałów lokalnego partnera. Dzięki tej formie spółki Klient może prowadzić działalność w dowolnym miejscu nie tylko na obszarze ZEA, ale i całego świata. Zakładając konto bankowe Klient również może mieć dostęp do książeczek czekowych, karty debetowej czy bankowości internetowej. Konieczne jest jednak, aby Klient przyjechał na ok.. 7 dni do Dubaju celem założenia spółki. Koszt to około 75000 AED (co równa się ok. 21000 USD), a cena ta obejmuje opłaty abonamentowe, opłaty sponsora, opłaty administracyjne, opłaty profesjonalnego agenta, wszystkie dokumenty w języku arabskim itp. Powierzchnie biurowe Klient organizuje na własną rękę zgodnie ze swoimi wymaganiami. My możemy w tym jednak pomóc – dzięki współpracy z licznymi agentami nieruchomości. Koszt wizy dla rezydenta do 7500 AED (co równa się ok. 700 USD).

O czym należy pamiętać

Zakładanie spółki zagranicznej w Dubaju oznacza korzystanie z podatku dochodowego o stawce 0% i pełną poufność przy jednoczesnym podziwianiu rozmachu i przepychu Emiratów Arabskich.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki na przykładzie spółki freezone i uzyskanie rezydencji:

 • sprawdzenie dostępności wybranej nazwy.
 • przyjazd do Emiratów,
 • wybór biura fizycznego,
 • wykazanie posiadania wykształcenia kierunkowego zgodnego z licencą spółki,
 • sporządzenie aktu założycielskiego i statutu spółki. Pozyskanie licencji ma dany rodzaj działalności,
 • złożenie wymaganych dokumentów do rejestru,
 • wystąpienie o tzw. placement card, celem uzyskania rezydencji w ZEA,
 • poddanie się badaniom medycznym na obecność chorob zakaźnych,
 • odbior karty rezydenta po uzyskaniu decyzji.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie maksymalnej liczby udziałowców, wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są zagraniczni udziałowcy, ale w praktyce udziałowcem musi być klient. W przypadku spółki lokalnej (LLC) wymagany jest co najmniej 51% udział obywatela Emiratów.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu nad spółką wymaganych jest minimum jeden dyrektor. Dyrektorzy nie muszą być rezydentami Dubaju.

Siedziba:

Spółka Freezone w Dubaju musi mieć fizyczne biuro ne terenie Emiratu. Dubaj nie zezwala na otwieranie spółek pod adresem wirtualnym. Koszt wynajęcia biura jest często jednym z większych składowych kosztowych projektu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi około 10 dni.

Kapitał:

Brak wymagań odnośnie kapitału minimalnego. W praktyce celem usprawnienia procesu otwierania rachunku warto wnieść kapital o wartości co najmniej 250 000 AED.

Podatki i finanse

W Dubaju nie ma podatków dochodowych. Podatki płacą jedynie spółki zajmujące się wydobyciem ropy. Od 2018 r. Emiraty wprowadziły podatek VAT w stawce 5%. Mechanika VAT jest podobna do tej stosowanej w UE, analogicznie więc – VAT nie wystąpi jeżeli świadczenie usług lub dostawa towarów odbywa się na rzecz spółek lub osób fizycznych spoza krajow Zatoki Perskiej.

Księgowość

Prowadzenie księgowości jest obowiązkowe.

Pozostałe informacje

Konto bankowe

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM (istnieje możliwość uzyskania kilku kart).

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą dedykowaną ofertą dla inwestorów podejmujących działalność w Dubaju.