Spółka offshore w Bonaire

Ogólne informacje

5%

Stawka podatkowa

tydzień

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Spółka offshore w Bonaire może być interesującą alternatywą do tradycyjnych lokalizacji offshore. Bonaire nie jest stroną konwencji CRS. To faktyczny raj podatkowy z niską stawką CIT.

 

Georgraficznie Bonaire to mała wyspa leżąca na Morzu Karaibskim u wybrzeży Wenezueli, będąca gminą zamorską Holandii.

 

Korzyści wynikające z założenia spółki z o.o. (BV) to między innymi niski podatek dochodowy 5%; elastyczne zarządzanie: udziałowcy sami mogą zarządzać spółką lub wyznaczyć do tego menedżerów; anonimowość – dane udziałowców nie są udostępniane w publicznych rejestrach.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sporządzenie aktu założycielskiego
  • Notarialne potwierdzenie dokumentów
  • Złożenie dokumentów do rejestru Izby Handlowej
  • Po zatwierdzeniu wszystkich dokumentów, wydane zostaje świadectwo rejestracji spółki

Udziałowcy:

Wymagany jest minimum jeden udziałowiec, może nim być zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorstwo. Udziałowcy mogą być dowolnej narodowości i być rezydentami dowolnego państwa. Spółka może być zarządzana przez udziałowców, bez konieczności powoływania zarządu.

Siedziba:

Wymagany adres rejestrowy spółki

Termin:

Przygotowanie dokumentów, rejestracja i zatwierdzenie zajmuje maksymalnie tydzień.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Zyski podlegają opodatkowaniu dopiero w momencie rozdystrybuowania ich udziałowcom. Stawka CIT wynosi 5%. O tym czy spółka kwalifikuje się na rezydenta podatkowego Bonaire decyduje holenderski urząd skarbowy. Ponadto wymagane jest spełnienie 2 warunków:

  • Spółka zatrudnia przynajmniej 3 lokalnych pracowników oraz wynajmuje (lub jest właścicielem) przynajmniej części budynku biurowego, wycenianej na minimum 50 000 USD.
  • Zyski nie przekraczają 80 000 USD oraz wszystkie aktywa nie przekraczają 200 000 USD; oraz spółka nie angażuje się w działalność powierniczą, ubezpieczeniową, bądź finansową.

W przypadku nie spełnienia jednego z tych warunków, obowiązuje standardowa holenderska stawka podatkowa (20%) oraz podatek u źródła w wysokości 15%.

 

Raz do roku musi być przeprowadzony audyt przez niezależnego audytora.

Pozostałe informacje

Spółka w Bonaire jest atrakcyjna głównie ze względu na lokalne opcje bankowe. Dla większości spółek offshore założenie konta jest swoistą drogą przez mękę. W przypadku spółki z Bonaire – otwarte są drzwi do banków z Karaibów. Może być wymagane osobiste stawiennictwo w oddziale banku na Karaibach celem otwarcia rachunku dla Państwa spółki offshore w Bonaire.