Spółka offshore na Wyspach Marshalla

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

24 godziny

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Wyspy Marshalla to państwo położone na Oceanie Spokojnym, mniej więcej w połowie drogi między Indonezją a Hawajami. W 1979 roku sporządzona została konstytucja oraz  podpisany został układ z rządem Stanów Zjednoczonych o wolnym stowarzyszeniu, który zapewnił Republice Wysp Marshalla niepodległość. Korzyści jakie z tego płyną to między innymi: stabilność polityczna i ekonomiczna, dolar amerykański jako waluta oraz język angielski jako drugi język urzędowy. 

O czym należy pamiętać

Prawo dotyczące spółek jest zaczerpnięte bezpośrednio z prawa stanowego w Delaware. Bez wątpienia największą korzyścią spółki na Wyspach Marshalla jest anonimowość. Żadne dane udziałowców czy dyrektorów nie są ujawniane w rejestrach. Dopuszczalne jest powoływanie nominowanych udziałowców i dyrektorów, a udziały mogą być zapisane na okaziciela. Ponadto na wyspach obowiązują jedynie minimalne obowiązki sprawozdawcze.

 

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

  • Sporządzenie aktu założycielskiego
  • Wypełnienie formularza rejestracyjnego
  • Złożenie dokumentów w rejestrze przedsiębiorstw

Udziałowcy:

Do założenia spółki wymagany jest minimum jeden udziałowiec dowolnej narodowości. Udziałowcy nie muszą być uwzględnieni w żadnych rejestrach co gwarantuje im pełną anonimowość. Dopuszczalne jest wyznaczenie udziałowca nominowanego bądź wystawienie udziałów na okaziciela.

Zarząd:

Do zarządzania spółką wymagany jest minimum jeden dyrektor. Funkcję tę może pełnić udziałowiec. Dopuszczalne jest powołanie dyrektora nominowanego. Tak jak w przypadku udziałowców dane dyrektorów nie pojawiają się w żadnych publicznych rejestrach, co gwarantuje im anonimowość.

Siedziba:

Wymagane jest posiadanie adresu rejestrowego.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi 1 dzień.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Podatki

Wszystkie spółki offshore / spółki nierezydentów są zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że nie prowadzą działalności na terytorium Wysp Marshalla. W miejsce podatków została wprowadzona opłata rządowa.

Księgowość i Audyt

Brak wymagań odnośnie formy prowadzenia księgowości i przeprowadzania audytu.

Pozostałe informacje