Spółka offshore na Seszelach

Ogólne informacje

0%

Stawka podatkowa

do 5 dni roboczych

Czas założenia spółki

Brak

Kapitał minimalny

Seszele są archipelagiem 115 wysp położonych na Oceanie Indyjskim u wybrzeży Afryki. Seszele, bardziej znane jako miejsce rajskich wakacji, są niepodległym państwem, którego główną wyspą jest Mahé. Od ponad dwudziestu lat Seszele słyną jako miejsce zakładania zagranicznych spółek typu offshore dzięki łatwości, z jaką przeprowadza się procedurę rejestracyjną. Pomimo, że nie ma tu podatków dla spółek offshore, Seszele postrzegane są jako dość egzotyczne miejsce pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Seszele zezwalają na posiadanie dyrektora nominowanego, dzięki czemu klient nie figuruje w rejestrach publicznych i pozostaje anonimowy.

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ

Chociaż Seszele na swoich własnych prawach są w istocie jurysdykcją offshore, w Europie brakuje im wiarygodności. Jednakże świetnie nadają się do użytku poza Unią Europejską. Posiadają nowoczesne regulacje oraz sprawnie działającą administrację państwową. Rejestry na Seszelach są niepubliczne – tj. osoba z zewnątrz nie jest w stanie ustalić tożsamości beneficjentów. Nie są dopuszczalne spółki na okaziciela (tj. takie, których akcje lub udziały nie są przypisane do konkretnego akcjonariusza lub udziałowca – takie rozwiązanie dopuszczalne jest na Wyspach Marszala). Inwestor zagraniczny zakładając spółkę na Seszelach może wybierać pomiędzy spółką IBC – International Business Company lub np. CSL – Special License Company. O ile pierwsza jest klasyczną spółką offshore tj.

 • nieopodatkowaną na Seszelach;
 • mogącą prowadzić działalność jedynie poza Seszelami;
 • nie mogącą prowadzić działalności w zakresie usług finansowych, ubezpieczeniowych, hazardowych i pornograficznych;
 • dopuszczającą usługi nominatów (powierników);
 • niewymagającą wkładów przy zawiązaniu spółki,

to spółka CSL służy prowadzeniu działalności na terenie Seszeli i tam będzie opodatkowania.

 

Seszele są rajem podatkowym, tj. są wpisane na listę krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Trzeba uwzględnić ten czynnik przy potencjalnym planowaniu korporacyjnym i wziąć pod uwagę:

 • regulacje CFC przewidujące opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych z rajów podatkowych;
 • konieczność prowadzenia rejestru spółek zagranicznych na potrzeby kontroli w Polsce;
 • konieczność prowadzenia ograniczonej księgowości na potrzeby kontroli w Polsce (zgodnie z przepisami zawartymi w regulacji CFC);
 • ryzyko wystąpienia podatku u źródła od zapłaty za usługi świadczone na rzecz spółki (zwykle 20%);
 • niemożność uzyskania certyfikatu rezydencji podatkowej spółki z Seszeli;
 • brak umów o wymianie informacji lub unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską;
 • trudności w otwarciu rachunku bankowego w Polsce.

Kiedy możemy wykorzystać spółkę na Seszelach?

 • przy konieczności zachowania poufności struktury udziałowej – np. spółka na Seszelach zostaje udziałowcem spółki polskiej;
 • przy prowadzeniu działalności handlowej na skalę międzynarodową;
 • do rejestracji statków wodnych i powietrznych.

 

Zapraszamy do lektury naszego opracowania.

Procedura rejestracji spółki

Rejestracja spółki:

 • Rezerwacja nazwy w lokalnym urzędzie rejestrowym;
 • dopełnienie formalności KYC i AML – tj. przedstawienie rachunku za media, ważnego paszportu oraz wskazanie przedmiotu działalności spółki
 • Sporządzenie umowy i statutu spółki.
 • Wypełnienie i złożenie wniosku rejestracyjnego wraz z pozostałymi dokumentami do rejestru.

Spółka może zostać zarejestrowana nawet w następnym dniu roboczym. Na komplet dokumentów rejestracyjnych składają się notarialnie poświadczone i zaopatrzone w klauzulę apostile:

 • memorandum of association – dokument zawiązujący spółkę;
 • certificate of incorporation – dokument potwierdzający zawiązanie spółki;
 • share certificate – dokument potwierdzający strukturę udziałową;
 • inne dokumenty takie np. jak – declaration of trust wydawana w sytuacji powołania nominatów i wskazującą beneficjenta rzeczywistego, czy articles of association regulujące zasady zarządzania spółką itp.

Udziałowcy:

Brak ograniczeń odnośnie liczby udziałowców jednakże wymagany jest minimum jeden wspólnik do założenia spółki. Dopuszczalni są również zagraniczni udziałowcy. Nie jest istotne czy udziałowcem jest os. fizyczna czy też osoba prawna – w praktyce możliwe jest ustanowienie udziałowcem osoby prawnej, której udziałowcem jest inna osoba prawna.

Zarząd:

Do sprawowania zarządu wymagany jest minimum jeden dyrektor. Funkcję dyrektora może pełnić udziałowiec. Prawo Seszeli dopuszcza możliwość powołania w skład zarządu osoby prawnej – inne spółki.

Siedziba:

Spółka musi mieć adres rejestrowy na Seszelach, który będzie widniał na dokumentach firmowych oraz danych pocztowych spółki. Istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu.

Termin:

Czas założenia spółki wynosi do 5 dni roboczych. Aby przyspieszyć procedurę rejestracji warto przygotować trzy potencjalne nazwy dla spółki, kierującą się założeniem aby nawiązywały do przedmiotu jej działalności, zgromadzić dokumenty KYC (rachunek za media lub zaświadczenie o meldunku, paszport) oraz zwięzły opis celu rejestracji.

Kapitał:

Brak wymaganego kapitału minimalnego.

Podatki i finanse

Seszele nie opodatkowują działalności gospodarczej, nie występuje VAT, podatek od majątku, cła itp. Jedynym podatkiem płatnym co roku (poczynając od dnia rejestracji) jest roczna opłata rejestrowa. Na opłaty roczne składają się też wynagrodzenie agenta rejestrowego, koszt adresu rejestrowego, wynagrodzenie nominatów i koszt pozyskania dokumentów tj.

 • certificate of good standing
 • incumbency certificate

Dokumenty powyższe świadczą o tym, że spółka opłaciła należne opłaty roczne, a skład jej organów nie uległ (lub uległ) zmianie. Warto też pozyskać dokument pełnomocnictwa jeżeli korzystamy z usług nominatów.

Pozostałe informacje

Księgowość

Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, jednak należy podać miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej, które nota bene może znajdować się wszędzie na świecie. Istotną kwestią jest fakt, że Państwa spółka nie będzie miała obowiązku składania zeznań podatkowych lokalnym władzom.

Konto bankowe

Dla Państwa spółki zostanie założone wielowalutowe konto bankowe wraz z internetowym dostępem do rachunku, kartą VISA lub MasterCard ATM, (istnieje możliwość uzyskania kilku kart). Należy pamiętać, że otwarcie rachunku bankowego wymaga spełnienia niezależnych warunków oraz dopełnienia licznych formalności, zależnie od wybranego banku, wiąże się również z odrębną odpłatnością.

 

Przed podjęciem decyzji o rejestracji spółki zaleca się odbycie konsultacji prawnej celem potwierdzenia legalności struktury.