Lokalizacje

Wybierz jurysdykcję z rozwijanej listy znajdującej się po prawej stronie aby dowiedzieć się więcej o zasadach rządzących rejestracją, funkcjonowaniem oraz obsługą spółki w danej jurysdykcji offshorowej.

 

Pamiętaj, że zakładanie spółek offshore wiąże się z koniecznością:

 • posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego;
 • przedstawieniem tzw. utility bill – tj. rachunku za prąd, wodę, gaz lub inne media na którym widać: imię i nazwisko beneficjenta przyszłej spółki oraz jego adres zamieszkania – dokument taki musi być opatrzony datą co najmniej sprzed 3 miesięcy od daty założenia;
 • złożenia podpisu pod dokumentami założycielskimi spółki (np. deklaracją dot. woli zawiązania spółki).

W przypadku konieczności otwarcia rachunku bankowego dla spółki offshore należy liczyć się również z:

 • pytaniami banku odnośnie wdrażanej koncepcji biznesowej – między innymi o spodziewanych kontrahentów, odbiorców usług / towarów, obrocie, ilości przelewów, itp;
 • żądaniem przedłożenia opinii bankowej ze swojego banku;
 • obowiązkiem przedstawienia dokumentów spółki w języku urzędowym banku.

Jak określić czy dana działalność może być prowadzone poprzez spółkę offshore?

 • ustal czy Twoimi odbiorcami / dostawcami są osoby spoza RP;
 • zastanów się jaki możesz osiągać przychód w skali roku;
 • czy będziesz dysponował magazynem / biurem;
 • czy planujesz pozyskanie zewnętrznego finansowania;
 • jaka jest Twoja główna motywacja, dla której otwierasz spółkę zagraniczną;
 • jaki będzie skład udziałowy spółki;
 • no i najważniejsze – co będziesz robił.

Zasadniczo im więcej czynników zagranicznych w Twoich zamiarach biznesowych, tym większe uzasadnienie dla otwarcia spółki offshore. Pamiętaj, że czasem dla optymalnych rezultatów Twoja działalność powinna być prowadzona w Polsce np. poprzez użycie spółki komandytowej z zagranicznym udziałowcem. Im więcej udziałowców – tym bardziej czasochłonny proces otwierania spółki, im wyższy przychód – tym większe ryzyko podatkowe ze względu na CFC i klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, jeżeli masz magazyn / biuro w Polsce – spółka offshore może nie być najlepszym pomysłem. Pamiętaj, że banki i firmy leasingowe nie udzielą finansowania spółce offshore.