Blog kancelarii

Aktualności podatkowe tygodnia – Czy ciężka sytuacja finansowa umożliwi umorzenie zobowiązania?

Gawlak-200x200Trudna sytuacja finansowa nie usprawiedliwia kilkuletniego zalegania spłaty długu

Zgodnie z wyrokiem Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca br. o sygn. II FSK 1653/14, trudna sytuacja finansowa dłużnika, nie jest wystarczającym wyjaśnieniem, które mogłoby wytłumaczyć  kilkuletnie unikanie spłaty zobowiązania . Sprawa dotyczyła mężczyzny, prowadzącego gospodarstwo rolne. Przez ponad 11 lat zwlekał on z opłacaniem podatków.  Mężczyzna tłumaczył owe okoliczności ciężką sytuacją finansową i starał się o zniesienie długu. Sąd jednak wyjasnił, że ulga w postaci umorzenia zaległości jest wyjątkiem od reguły powszechności opodatkowania. Niemożność spłaty może być zatem uzasadniona  tylko przypadkami nadzwyczajnymi, na które dłużnik nie ma żadnego wpływu.


Za zawarcie umowy z upadłą spółką zapłacisz dodatkowo

Jak wynika z niedawnej interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach o sygn IBPP2/4512-310/16/WN, spółka, która zawarła umowę z kontrahentem w upadłości, musi liczyć się z ryzykiem konieczności zapłaty VAT , niezależnie od tego czy upadłość ogłoszono jeszcze zanim doszło do podpisania umowy a spółkę była reprzezentowana przez syndyka.  Sprawa dotyczyła wykładni zasad korzystania z tzw. ulgi na złe długi.


Garaż można rozliczyć w firmowym koszcie

Z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/4511-243/16-3/JŁ wynika, iż przedsiębiorca może zaliczyć miejsce postojowe do kosztów firmowych, wówczas jeśli samochód jest uznany za środek trwały. O interpretację wniósł architekt prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.


Od odszkodowania również nalicza się podatek

Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lipca br. o sygn II FSK 1154/14 potwierdza, iż obowiązkiem jest rozliczenie sięz fiskusem z odszkodowania uzyskanego w wyniku zdarzeń losowych. Ponadto na gruncie CIT takie środki są przychodem. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej terminal kontenerowy, która domaga się odszkodowania za zniszczone elementy infrastruktury portowej.