Zakładanie spółek offshore

Zakładanie spółek offshore

Wybierz jurysdykcję z listy znajdującej się po prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o zasadach rządzących rejestracją, funkcjonowaniem oraz obsługą spółki w danej jurysdykcji offshorowej.

Pamiętaj, że zakładanie spółek offshore wiąże się z koniecznością:

 • posiadania ważnego paszportu lub dowodu osobistego;
 • przedstawieniem tzw. utility bill – tj. rachunku za prąd, wodę, gaz lub inne media na którym widać: imię i nazwisko beneficjenta przyszłej spółki oraz jego adres zamieszkania – dokument taki musi być opatrzony datą co najmniej sprzed 3 miesięcy od daty założenia;
 • złożenia podpisu pod dokumentami założycielskimi spółki (np. deklaracją dot. woli zawiązania spółki).

W przypadku konieczności otwarcia rachunku bankowego dla spółki offshore należy liczyć się również z:

 • pytaniami banku odnośnie wdrażanej koncepcji biznesowej – między innymi o spodziewanych kontrahentów, odbiorców usług / towarów, obrocie, ilości przelewów, itp;
 • żądaniem przedłożenia opinii bankowej ze swojego banku;
 • obowiązkiem przedstawienia dokumentów spółki w języku urzędowym banku.

Jak określić czy dana działalność może być prowadzone poprzez spółkę offshore?

 • ustal czy Twoimi odbiorcami / dostawcami są osoby spoza RP;
 • zastanów się jaki możesz osiągać przychód w skali roku;
 • czy będziesz dysponował magazynem / biurem;
 • czy planujesz pozyskanie zewnętrznego finansowania;
 • jaka jest Twoja główna motywacja, dla której otwierasz spółkę zagraniczną;
 • jaki będzie skład udziałowy spółki;
 • no i najważniejsze – co będziesz robił.

Zasadniczo im więcej czynników zagranicznych w Twoich zamiarach biznesowych, tym większe uzasadnienie dla otwarcia spółki offshore. Pamiętaj, że czasem dla optymalnych rezultatów Twoja działalność powinna być prowadzona w Polsce np. poprzez użycie spółki komandytowej z zagranicznym udziałowcem. Im więcej udziałowców – tym bardziej czasochłonny proces otwierania spółki, im wyższy przychód – tym większe ryzyko podatkowe ze względu na CFC i klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, jeżeli masz magazyn / biuro w Polsce – spółka offshore może nie być najlepszym pomysłem. Pamiętaj, że banki i firmy leasingowe nie udzielą finansowania spółce offshore.

Podmioty zagraniczne w “rajach podatkowych”

Niektóre państwa zachęcają do ulokowania na ich terenie swoich biznesów poprzez atrakcyjne systemy podatkowe. Właśnie ten mechanizm można wykorzystać przy zakładaniu spółek offshore. Określenie to odnośni się do typu osób prawnych, które działają poza krajem założenia. Mogą to być m.in. podmioty z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne, których beneficjenci związani są z innym państwem. Zazwyczaj spółki offshore tworzy się w krajach, które nazywane są “rajami podatkowymi”. Są to te państwa, które zagranicznym inwestorom zapewniają interesujące warunki działania, przy równoczesnym ograniczeniu do minimum wszelkich obowiązków i obostrzeń.

Korzyści płynące z zakładania podmiotów offshore

Sprzyjający inwestorom system podatkowy, to nie jedyna zaleta zakładania spółek offshore. Wiele państw oferuje ponadto zwolnienie z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz większe możliwości w kwestii zachowania anonimowości biznesu. Warto zaznaczyć, że poufność dotyczy nie tylko informacji odnośnie właścicieli, ale również sprawozdań i rozliczeń finansowych. W związku z tymi wysokimi standardami ochrony danych organy skarbowe w różnych krajach nie mogą wymieniać się informacjami podatkowymi. Bardzo często zakładanie spółek za granicą służy także ochronie kapitału przed wierzycielami.

Podatki pod lupą

Spółki zakładane w krajach o korzystnych systemach podatkowych pozwalają na uniknięcie kilku rodzajów opłat. Najczęściej zwolnienie dotyczy podatku dochodowego, ale w wielu państwach obejmuje również podatki od towarów i usług. W takim wypadku należy pamiętać, że opcja ta nie wyklucza konieczności uiszczenia odpowiedniej opłaty w miejscu osiągnięcia dochodu. W związku z zawiłościami prawnymi tego zagadnienia, przy zakładaniu spółki offshore warto skonsultować się z osobą doświadczoną w tym temacie.

Podmioty offshore z perspektyw obcych państw

Założenie spółki za granicą dla beneficjentów może wiązać się z wieloma zaletami. Interesującą kwestią jest natomiast to, czym motywowane są kraje ustalając swoje atrakcyjne systemy podatkowe dla zagranicznych inwestorów. Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że jest to dla nich kompletnie nieopłacalny manewr. Warto zauważyć, że za “raje podatkowe” uchodzą przede wszystkim te kraje, które nie posiadają bogatych złóż surowców naturalnych. Brak możliwości eksportowania dóbr, sprawia, że państwa te starają się stworzyć dla siebie inny model gospodarczy. Założone na ich terenie podmioty offshore wiążą się opłatami skarbowymi i sądowymi oraz należnościami dla agentów. Często to właśnie te dochody napędzają lokalna gospodarkę i mimo wszystko są dla zagranicznych rządów opłacalnym rozwiązaniem.

Zarządzanie spółką offshore

Wydawać by się mogło, że zarządzanie podmiotem prawnym w odległym o tysiące kilometrów kraju jest sprawą problematyczną. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną administrację i obowiązki formalne, obsługa nie zajmuje zbyt wiele czasu i nie wiąże się z dodatkowymi nakładami środków. Utrzymywanie za granicą stałego biura nie jest konieczne, a kontakt z lokalnymi urzędami ogranicza się do minimum. Zarówno zakładanie, jak i zarządzanie podmiotem offshore może odbywać się zdalnie. Rozwiązanie to pomaga uniknąć kosztów związanych z zagranicznymi wyjazdami oraz konieczności zdobycia wiedzy na temat miejscowego prawa podatkowego i handlowego.

Procedura rejestracji

Zakładanie spółki offshore wymaga wypełnienia kilku dokumentów. Przede wszystkim sprawdzić należy unikatowości podanej nazwy w Rejestrze Spółek. Procedura wymaga również podania danych osobowych wszystkich dyrektorów, udziałowców, beneficjentów oraz pełnomocników. Po zweryfikowaniu informacji podmiot zostaje zarejestrowany, a dokumenty założycielskie dostarczone do właściciela. Cały proces trwa około miesiąca. Warto pamiętać, że do założenia podmiotu na rynku zagranicznym wymagany jest minimum jeden akcjonariusz i jeden dyrektor. Osoby te mogą być dowolnej narodowości. Ich rolę mogą również pełnić osoby prawne, np. firmy.

Na zakończenie – skonsultuj plany otwarcia spółki offshore z doradcą prawnym. Nasi radcowie prawni, adwokaci i doradcy podatkowi chętnie udzielą Ci informacji, czy przypadkiem nie popełniasz wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zapraszamy również do zapoznania się blogiem mecenasa Michała Gawlaka – spolkazagranica.pl